Auth objesini oluşturmak için öncelikle paneldeki API Hesapları bölümünden kullanacağınız uygulama için bir API hesabı oluşturmalı ve işlem sonunda size verilecek ApiKey ve AppSecret değerlerini almış olmalısınız.

Bu bilgilerden ApiKey, her talepte Auth objesinin içinde gönderilmekte ve servisi kullanan uygulamayı belirtmektedir. AppSecret ise gelen talebin geçerli bir talep olduğunu doğrulamak için kullanılan Token değeri oluşturulurken kullanılmaktadır.

Auth objesi içinde üç değer barındırmaktadır. Bu değerler ve açıklamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DeğerTipiUzunluğuAçıklaması
ApiKeystring40Uygulamaya özel üretilmiş olan ApiKey değeridir.
RequestTimedateTimeTalebin oluşturulduğu tarihi belirtir.
Tokenstring40ApiKey, RequestTime ve AppSecret değerleri ile oluşturulan sha1 hash değeridir.

Token değerinin oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta RequestTime değerinin string içindeki formatıdır. Bu değer GMT+3 (Türkiye saati) olarak gösterilmeli ve YYYY-AA-GG SS:DD:SS olarak formatlanmalıdır. Örnek olarak 20 Ekim 2016 Saat 11:58:00 için hash içine eklenecek değer “2016-10-20 11:58:00” olmalıdır.

Token oluşturmak için kullanabileceğiniz örnek kodlar aşağıdadır;

string ApiKey = "....";
string AppSecret = "....";
string RequestTime = DateTime.Now.ToString();
string Token = string.Join("", System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider.Create().ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(ApiKey + Convert.ToDateTime(RequestTime).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") + AppSecret)).Select(x => x.ToString("x2")));
<?php

$apiKey = "....";
$appSecret = "....";
$requestTime = new DateTime();
$token = sha1($apiKey . $requestTime->format('Y-m-d H:i:s') . $appSecret);
Comments are closed.