Muhasebe API – Array of Satınalma Faturası Nesnesi

ns:ArrayOfSatinalmaFaturasi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması SatinalmaFatura SatinalmaFaturasi – Fatura bilgilerini ve içindeki ürünleri barındıran objedir.

Muhasebe API – Job Response Nesnesi

API aracılığı ile Tekno E-Ticaret’e iletilen işlemlerde, işlem sonucunu belirtir. ns:JobResponse Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması Identifier string 32 İlgili işlemdeki nesneye ait eşsiz takip numarasıdır. Nesne tipine göre uzunluğu değişiklik  gösterebilir Status string 256 Nesne ile ilgili işlemin sonucunu belirtir. … Read More

Muhasebe API – Array of Job Response Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması JobResponse JobResponse – Gönderilen istekteki her bir işe ait işlem sonucunu gösterir.

Muhasebe API – Fatura Durumu Nesnesi

Fatura Durumu Nesnesi, ERP üzerinde fatura durumlarında gerçekleşen değişikliklerle ilgili olarak Tekno E-Ticaret platformundaki ilgili kayıtlara ait bilgilerin güncellenmesini sağlar. ns:FaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Zorunlu Açıklaması FaturaTakipNo string 13 Evet İlgili faturaya ait Tekno E-ticaret tarafından üretilmiş olan Fatura Takip … Read More

Muhasebe API – Array of Fatura Durumu Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması FaturaDurumu FaturaDurumu – Faturaya ait bilgileri içeren objedir.

Muhasebe API – Fatura Kalemi Nesnesi

Fatura Kalemi Nesnesi, Muhasebe API’ye gönderilen faturadaki her bir ürünü ve bu ürüne ait stok ve fiyat bilgilerini belirtir. ns:FaturaKalemi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması StokKodu string 13 Ürüne ait Tekno E-ticaret tarafından üretilmiş eşsiz SKU kodudur. UrunAdi string 256 Ürünün … Read More

Muhasebe API – Array of Fatura Kalemi Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaKalemi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması Urun FaturaKalemi – Fatura içindeki ürünleri barındıran dizi objesidir.

Muhasebe API – Cari Kart Nesnesi

ns:CariKart Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması Kodu string 32 CariKart’a ait eşsiz kod Adi string 64 Cari kart sahibinin adı EPosta string  128 E-posta adresi  

Muhasebe API – Satınalma Faturası Nesnesi

ns:SatinalmaFaturasi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması SAFNumarasi string 32 Satınalma Faturasına ait eşsiz numara Tedarikci CariKart – Faturanın ait olduğu tedarikçinin Cari Kart bilgisi FaturaTarihi dateTime Fatura üzerindeki düzenleme tarihi FaturaSeriSiraNo string 32 Fatura üzerindeki seri ve sıra numarası Urunler ArrayOfFaturaKalemi … Read More