Muhasebe API – Array of Satınalma Faturası Nesnesi

ns:ArrayOfSatinalmaFaturasi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması SatinalmaFatura SatinalmaFaturasi – Fatura bilgilerini ve içindeki ürünleri barındıran objedir.

Muhasebe API – Satınalma Faturası Aktar Metodu

Method Adı: SatinalmaFaturasiAktar Tekno E-ticaret üzerinden mal kabulü yapılıp faturalaştırılmış olan satınalma kayıtlarının ERP programına aktarılmasını sağlar.   Request (BasicRequest) Parametre Tipi Uzunluğu Açıklaması Auth Auth – İsteğin geçerli olduğunu doğrulamak için kullanılan hash değeri   Response (SatinalmaFaturasiAktarResponse) Parametre Tipi … Read More

Muhasebe API – Job Response Nesnesi

API aracılığı ile Tekno E-Ticaret’e iletilen işlemlerde, işlem sonucunu belirtir. ns:JobResponse Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması Identifier string 32 İlgili işlemdeki nesneye ait eşsiz takip numarasıdır. Nesne tipine göre uzunluğu değişiklik  gösterebilir Status string 256 Nesne ile ilgili işlemin sonucunu belirtir. … Read More

Muhasebe API – Array of Job Response Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması JobResponse JobResponse – Gönderilen istekteki her bir işe ait işlem sonucunu gösterir.

Muhasebe API – Fatura Durumu Nesnesi

Fatura Durumu Nesnesi, ERP üzerinde fatura durumlarında gerçekleşen değişikliklerle ilgili olarak Tekno E-Ticaret platformundaki ilgili kayıtlara ait bilgilerin güncellenmesini sağlar. ns:FaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Zorunlu Açıklaması FaturaTakipNo string 13 Evet İlgili faturaya ait Tekno E-ticaret tarafından üretilmiş olan Fatura Takip … Read More

Muhasebe API – Array of Fatura Durumu Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaDurumu Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması FaturaDurumu FaturaDurumu – Faturaya ait bilgileri içeren objedir.

Muhasebe API – Fatura Durumu Bildir Metodu

Method Adı: FaturaDurumuBildir ERP Programına aktarılan kayıtlar sonrasında, Tekno E-Ticaret platformundaki ilgili kayıtlara ait bilgilerin güncellenmesini sağlar. Request (FaturaDurumuBildirRequest) Parametre Tipi Uzunluğu Açıklaması Auth Auth – İsteğin geçerli olduğunu doğrulamak için kullanılan hash değeri FaturaDurumlari ArrayOfFaturaDurumu – Faturaların durumlarını içeren nesne dizisi … Read More

Muhasebe API – Giriş

Bu yazıda Tekno E-Ticaret Muhasebe API üzerinden yapılabilecek işlemleri ve işlemler süresince izlenmesi gereken yolları anlatacağım. Öncelikle Muhasebe API servisinin amacından ve temel işleyişinden bahsetmek, API kapsamı ve ilerleyen zamanlarda yapılacak geliştirmelerin hangi yönde olacağını anlamanız için faydalı olacaktır. Bu servis … Read More

Muhasebe API – Fatura Kalemi Nesnesi

Fatura Kalemi Nesnesi, Muhasebe API’ye gönderilen faturadaki her bir ürünü ve bu ürüne ait stok ve fiyat bilgilerini belirtir. ns:FaturaKalemi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması StokKodu string 13 Ürüne ait Tekno E-ticaret tarafından üretilmiş eşsiz SKU kodudur. UrunAdi string 256 Ürünün … Read More

Muhasebe API – Array of Fatura Kalemi Nesnesi

ns:ArrayOfFaturaKalemi Parametre Tipi Uzunluk Açıklaması Urun FaturaKalemi – Fatura içindeki ürünleri barındıran dizi objesidir.